KLAGOMÅL

Om ni anser att er faktura är felaktig eller har andra synpunkter på NordFin Capitals tjänster, kontakta då oss via klagomal@nordfincapital.com. Vi kommer att skriftligen bekräfta mottagandet av ert klagomål inom tre (3) arbetsdagar.

Nordfin Capital har som målsättning att hantera klagomålet eller reklamationen omgående och senast inom fjorton (14) dagar. Krävs det en längre handläggningstid, till exempel av utredningsskäl, informeras ni skriftligen om detta, och om när ni kan förvänta er svar från oss. Nordfin Capital besvarar samtliga klagomål skriftligen.


Kontakta oss på
Klagomålansvarig
Nordfin Capital AB
Box 565
114 11 Stockholm

Behöver du mer hjälp?

Kommunal konsumentvägledning
Om ni vill ha råd eller hjälp att framföra ditt klagomål kan ni vända er till konsumentvägledningen i er kommun.

 • Allmänna Reklamationsnämnden
  Om ni upplever att ert klagomål inte leder till en rättelse från vår sida kan ni vända er till:
  Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
  Box 174
  101 23 Stockholm

 • Konsumenternasbank-och finansbyrå
  Frågor och information om finansiella tjänster kan ställas till:
  Konsumenternas bank- och finansbyrå
  Box 242 23
  104 51 Stockholm

 • Prövningsdomstol
  Ni kan också vända er till allmän domstol för prövning av ert ärende.

 
Name *
Name