mina sidor

NF_admin-08.jpg

Mina Sidor erbjuder Nordfins kunder;

  • Faktura översikt

  • Betalinformation

  • Direkt kommunikation med Support


Villkor

1 Allmänt

Nordfin Capital Group AB (”Nordfin”) är ett finansiellt institut med tillstånd att bedriva inkassoverksamhet, som tillhandahåller fakturaservice, factoring och fakturaköp. Nordfins Mina Sidor är en webbtjänst som är riktad till de fakturamottagare som erhållit fakturor som hanteras av Nordfin.

Genom att använda Mina Sidor kan du som fakturmottagare på ett enkelt och överskådligt sätt se all information om de fakturor du fått, såsom fakturakopia, fakturadatum, belopp, förfallodag och eventuella avgifter, samt kommunicera direkt med din fakturautställare.

Genom att logga in och skapa lösenord på Mina Sidor godkänner du som fakturamottagare dessa användarvillkor och förbinder dig att följa dem.

 

2 Logga in på Mina Sidor

För att kunna se dina fakturor och betalningar på Mina Sidor loggar du in på admin.nordfincapital.com med din e-postadress samt det personliga lösenord du valt. Första gången loggar du in med ditt kundnummer och följer därefter de anvisade stegen och väljer ett personligt lösenord.

 

3 Det här kan du göra på Mina Sidor

Du kan se dina fakturor och de betalningar som gjorts på dessa fakturor. Om det finns dröjsmålsränta, eller avgifter, såsom påminnelseavgift eller inkassoavgift, framgår också dessa uppgifter. Du kan också se dina personuppgifter, ändra lösenord och få de uppgifter som behövs för att du ska kunna betala en faktura. Du har möjlighet att ta del av information direkt från er fakturautställare samt kommunicera direkt med fakturautställare via ’Notice Board’.

4 Så behandlar Nordfin dina personuppgifter

Nordfin behandlar dina personuppgifter, ditt namn, ditt personnummer, din e-postadress och ditt mobilnummer och de eventuella personuppgifter som framgår av fakturorna.
Nordfin behandlar dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftbiträde för de företag som är fakturautställare och Nordfins kunder. Dessa fakturautställare är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som Nordfin hanterar och har erhållit från dem samt de personuppgifter du lämnat oss. I vissa avseenden kan Nordfin vara personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Nordfin behandlar.

All behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Syftet med behandlingen är att administrera fakturor och betalningar till och från dig och fakturautställaren. Uppgifterna används också för att administrera kontakten med dig, för redovisnings- och faktureringsändamål, samt för vårt berättigade intresse att utveckla vår verksamhet och marknadsföra våra tjänster.

För utförligare information om vilka behandlingar som sker av dina personuppgifter se https://www.nordfincapital.com/gdpr.

 

5 Nordfins ansvar

Du ska normalt kunna använda Mina Sidor dygnet runt, sju dagar i veckan. Nordfin ansvarar dock inte för eventuella avbrott. Nordfin får avveckla Mina Sidor helt eller delvis och göra ändringar i tjänsten och dess utseende. Du kan alltid ta del av den information som finns på Mina Sidor genom att kontakta Nordfin via brev, e-post eller telefon.

Nordfin ansvarar inte för några direkta eller indirekta skador eller förluster som du som fakturamottagare kan råka ut för i anslutning till eller på grund av att du använder Mina Sidor.

 

6 Ditt ansvar

Du ansvarar för att registrera din e-postadress eller ditt mobilnummer på Mina Sidor och att se till att uppgifterna är uppdaterade. Du ansvarar för den information som du lämnar när du registrerar dig på och använder Mina Sidor. Nordfin ansvarar inte för konsekvenser som orsakats av att du lämnar felaktig information eller inte uppdaterar ändrade uppgifter.

Du får bara använda Mina Sidor enligt dessa användarvillkor och de författningar och myndighetsbeslut som gäller.

Du ska skydda dina inloggningsuppgifter, såsom ditt lösenord, på ett betryggande sätt. Om du misstänker att någon annan har fått kännedom om dina inloggningsuppgifter, måste du omgående ändra lösenord. Nordfin ansvarar inte för konsekvenser som orsakas om någon obehörigen använder dina inloggningsuppgifter.

 

7 Avregistrera dig

Du kan när som helst avregistrera dig från Mina Sidor. Det kan du göra genom e-post till support@nordfincapital.com.

 

8 Drift och underhåll

Nordfin har rätt att begränsa tillgängligheten till Mina Sidor på grund av utveckling, underhåll eller av driftmässiga skäl. Nordfin ska så långt det är möjligt informera dig om planerade avbrott.

 

9 Tillägg och ändringar av användarvillkoren

Nordfin har rätt att göra tillägg och ändringar i dessa användarvillkor. Nordfin ska underrätta dig som registrerat dig om sådana tillägg och ändringar via den e-postadress eller det mobilnummer som du har registrerat. Om ändringarna är av begränsad betydelse behöver vi dock inte underrätta dig.

 

10 Cookies

Genom att använda Mina Sidor samtycker du till vår användning av cookies på Mina sidor. Cookies är små textfiler som skickas till din dator för att identifiera din webbläsare eller för att lagra information eller inställningar i din webbläsare. Vi använder cookies för att tillhandahålla och förbättra tjänsten, statistikändamål, tillhandahålla anpassad/riktad marknadsföring baserat på din användning av Mina Sidor etc. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare och du kan också välja att radera sådana permanenta cookies som har lagrats på din hårddisk. Om du väljer att ställa in din webbläsare så att den inte tillåter användning av cookies så kan det dock innebära att vissa tjänster inte kan användas eller att Mina Sidor inte fungerar korrekt i alla avseenden.

 

11 Gällande lagar

Dessa användarvillkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk rätt.