Sedan 2016 har Nordfin arbetat med ett nytänkande inom reskontrahantering med inriktning mot el samt telekomindustrin. Genom att ha ett eget utvecklat IT system har Nordfin förändrat något som har setts som en komplicerad bransch till ett enkelt hantverk utan långa processer. Nordfin är en transparant A-Ö lösning utan dolda processer och avgifter.

 

Vår filosofi

Nordfin accepterar inga kompromisser och valde därför tidigt att bygga ett IT system som kan underlätta för nordiska bolag som har behov av hög volyms fakturering. Factoring branschen har sett liten förändring under lång tid med ineffektiva lösningar, med ofta manuella processer, och därav alltför stora organisationer och utdragna kundprocesser. Nordfin skapades för att lösa dessa problem och erbjuda en femstjärnig service till samtliga kunder där kunden alltid är i kontroll av sina kunder.


NORDFINs edge

  • Eget utvecklat system, NUTS. En plattform för Norden

  • A-Ö lösning; Datafil till slutgiltig bokföring

  • Kapital starkt bolag. Hjälper kunder växa snabbare

  • Datatransparens till kunder via web, API och SFTP

  • Spetskompetens inom finansiering, reskontrahantering samt IT

  • Lösningsorienterad, finns alltid tillgänglig

Nordfin har optimerat kunders betalningsflöde för över 890,000 betalningar samt 1.01mdkr sedan mitten av 2016.
— Nordfin Team